3. Aug 2016 12:29

Pocitový chodník v areáli materskej školy na Ulici A. Mišúta

Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu na Ulici A. Mišúta v Prievidzi podporili zaujímavý nápad učiteliek - zhotoviť v areáli školy pocitový chodník.

Projekt pocitového chodníka, jeho kompozíciu, tvar, rozmiestnenie jednotlivých častí pripravila pani Ing. Jana Žiaková v spolupráci s Ing. Milanom Simušiakom. Oteckovia detí sa aktívne zapojili nielen do prípravných prác ako je odstraňovanie porastu, vykopávanie zeminy; podieľali sa aj na iných, fyzicky náročnejších terénnych úpravách. Mamičky aj so svojimi ratolesťami tiež priložili ruku k dielu. Pri zhotovovaní pocitového chodníka boli aktívni a nápomocní aj zamestnanci materskej školy.
Cieľom pedagógov materskej školy je priblížiť deťom prírodu. Vytvoriť im priestor, kde poznávanie bude hlbokým a nevšedným zážitkom. Veď stúpiť bosými nohami na piesok, smrekové šišky, kôru stromu, kamienky zanechá v deťoch rôzne pocity. Budú to pocity spojenia s prírodou. Aktivity na školskom dvore budú odteraz zábavnejšie, spontánnejšie a zaujímavejšie.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…