24. máj 2021 9:11

Po revízii odstraňujú závady na ihriskách

Technické služby vykonávali každoročnú revíziu detských preliezok a detských ihrísk. Revízie a údržba je realizovaná aj na jednotlivých športoviskách v meste. Počas mesiacov máj a jún dôjde k odstraňovaniu jednotlivých nedostatkov.


V počas jarných týždňov bola vykonávaná revízia všetkých detských ihrísk v meste Prievidza. Revíziu športovísk vykonávala firma s odbornou spôsobilosťou. Zo záverov revízii vyplynul podrobný harmonogram prác na odstránení nedostatkov na jednotlivých detských ihriskách a preliezkach. V týchto dňoch sú zamestnancami Technických služieb postupne realizované potrebné opravy a odstraňovanie jednotlivých nedostatkov na ihriskách ale aj športoviskách ako napr. obnova ochranných náterov, čistenie pieskovísk, doplnenie piesku.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…