12. Jul 2013 6:22

Plánovaná odstávka teplej vody

Vážení odberatelia a koneční spotrebitelia tepla,oznamujeme Vám, že v dňoch od 22. až 25. júla 2013, t.j. 4 dni, bude prerušená dodávka tepla, pre odberateľov odoberajúcich teplo z primárneho horúcovodu tepla, odoberajúceho teplo zo Slovenských elektrární, a.s., závod elektráreň Nováky, z dôvodu vykonávania opráv, údržby a revízií na tomto tepelnom zariadení.

Jedná sa o nasledovné sídliskové útvary:
Kopanice (Sever), Necpaly, Nové mesto, Zapotôčky, Píly, Prednádražie, Sídlisko Mládeže, Stred, Staré mesto, Dlhá ulica.

Dodávka tepla pre ostatných odberateľov odoberajúcich teplo z blokových plynových kotolní bude zabezpečená počas tohto obdobia bez obmedzenia.

Ďakujeme za pochopenie.

Predstavenstvo PTH, a.s.

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…