12. Jun 2018 6:55

Plánovaná odstávka teplej vody 2018

Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., upozorňuje odberateľov na pravidelnú plánovanú odstávku teplej vody a tepla.

V termíne od 9. júla do 13. júla 2018 bude prebiehať plánovaná odstávka tepelného napájača ENO-Prievidza, za účelom vykonania opráv, údržby a technických prehliadok. Dodávka tepla bude prerušená pre všetkých odberateľov odoberajúcich teplo z horúcovodu na území mesta Prievidza (zo všetkých výmenníkových staníc a primárneho rozvodu PTH, a.s.).

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…