2. Nov 2010 17:01

Pietny akt k Pamiatke zosnulých

Začiatok novembra je každoročne časom, kedy si spomíname na ľudí, ktorí nás opustili, no napriek tomu zostávajú živými v našich myšlienkach a srdciach... Zažatím sviece a položením kvetov si v piatok 29. októbra 2010 na Mestskom cintoríne v Prievidzi pietnym aktom pripomenuli zosnulých vojakov II.

svetovej vojny obyvatelia Prievidze spolu viceprimátorom Milanom Dérerom, poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a predstaviteľmi mestského úradu.

Na pietnom akte sa Milan Dérer prihovoril prítomným krátkym príhovorom a po ozdobení hrobov padlých vojakov sa účastníci v tichosti rozišli k hrobom svojich blízkych, kde sa počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých zastavujeme častejšie ako inokedy.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…