2. Nov 2010 17:01

Pietny akt k Pamiatke zosnulých

Začiatok novembra je každoročne časom, kedy si spomíname na ľudí, ktorí nás opustili, no napriek tomu zostávajú živými v našich myšlienkach a srdciach... Zažatím sviece a položením kvetov si v piatok 29. októbra 2010 na Mestskom cintoríne v Prievidzi pietnym aktom pripomenuli zosnulých vojakov II.

svetovej vojny obyvatelia Prievidze spolu viceprimátorom Milanom Dérerom, poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a predstaviteľmi mestského úradu.

Na pietnom akte sa Milan Dérer prihovoril prítomným krátkym príhovorom a po ozdobení hrobov padlých vojakov sa účastníci v tichosti rozišli k hrobom svojich blízkych, kde sa počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých zastavujeme častejšie ako inokedy.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…