4. Jan 2017 8:09

Pietne služby upozorňujú na platenie nájmu za hrobové miesta

Správca cintorínov vyzýva neplatičov za hrobové miesta na zaplatenie nájmov. Neplatičov upozorňovali hlavne pred sviatkami pamiatky zosnulých.

Pred sviatkami pamiatky zosnulým začal správca cintorínov označovať nálepkami hroby, ktoré neboli zaplatené.

Vďaka označeným hrobom neplatičov sa správcovi cintorínov podarilo vymôcť zaplatenie cca 50 hrobových a urnových miest. Ďalší nájomcovia hrobových miest hlásia, že prídu vyrovnať nezaplatený nájom.

Správca cintorínov opakovane upozorňuje na povinnosť platiť nájom za hrobové miesta. Rovnako žiada, aby ľudia nahlasovali správe cintorínov aj ďalšie informácie ako zmenu adresy nájomcu, či jeho prípadné úmrtie.

Pri neoznámení týchto skutočností vznikajú po úmrtí nájomcov hrobov problematické situácie.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.