4. Feb 2019 14:19

Pietne obrady v štandardnom režime

Stredisko pietnych služieb v Prievidzi oznamuje, že pohrebné obrady všetkých druhov sú vykonávané v štandardnom režime.

Pietne obrady sa už v týchto dňoch konajú vo vynovených a vykurovaných priestoroch obradnej siene Domu smútku na Mariánskej ulici v Prievidzi. Pochovávanie je zabezpečované denne okrem sobôt, nedieľ a sviatkov.

Rekonštrukcia Domu smútku bola realizovaná od marca 2018. Práce spočívali v rekonštrukcii strešného plášťa a zateplení objektu, výmene výplní otvorov, rekonštrukcii elektroinštalácie, elektrického vykurovania, sociálnych zariadení, rozvodov vody a kanalizácie, tiež v inštalácii klimatizácie, podhľadov, výmene nášľapných podlahových vrstiev, obkladov a prípojky nízkeho napätia.

RTV :

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…