20. Jun 2016 7:00

Piaristi z dotácie opravia fasádu

V pondelok, 16. mája 2016 začali rekonštrukčné práce severnej fasády Kolégia piaristov v Prievidzi na ulici A. Hlinku. Rehoľa piaristov v Prievidzi získala na tieto práce z mestského rozpočtu dotáciu 10 tisíc eur.

Už v januári sa vo večerných hodinách uvoľnil kus jadrovej omietky a preto Rehoľa piaristov, ako vlastník budovy, zabezpečila zaistenie priestoru pred vstupom osôb. Na základe stretnutia s Krajským pamiatkovým úradom, Stavebným úradom v Prievidzi a privolaným statikom bolo zabezpečené dočasné prekrytie prevádzok mäsiarstva a rýchleho občerstvenia.

Mesto Prievidza na základe zmluvy poskytlo finančné prostriedky zo svojho rozpočtu sumu 10 tisíc eur na krytie časti nákladov spojených s opravou časti severnej fasády objektu Rehole piaristov. Peniaze budú taktiež použité na opravu vstupov do objektu. Rehoľa piaristov sa nachádza na Ul. A. Hlinku v Prievidzi.

Finančné prostriedky sú poskytnuté prijímateľovi dotácie v zmysle programového rozpočtu mesta na rok 2016. Dotáciu odporučila Komisia školstva a kultúry. Rehoľa piaristov ako prijímateľ dotácie podľa zmluvného vzťahu predloží mestu vyúčtovanie použitej dotácie.


Rekonštrukčné práce sú naplánované do 31.7.2016. Ich celkové financovanie zabezpečuje Rehoľa piaristov na Slovensku s príspevkom od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a od mesta Prievidza. Obyvateľov mesta touto formou prosíme o strpenie počas rekonštrukčných prác. Veríme, že výsledné práce budú príjemne skrášľovať mesto Prievidza.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…