26. Jan 2016 8:44

Petícia obyvateľov mesta Prievidza a okresu Prievidza - nesúhlas so zriadením a prevádzkou krytej strelnice na pozemkoch parc. č. 1303/12 a parc. č. 1303/13 v k. ú. Prievidza

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…