13. Nov 2014 11:48

Pasportizácia prievidzských cintorínov

V júni 2014 sa na prievidzskom hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici realizovala pasportizácia hrobových miest. Jej výsledkom je predovšetkým elektronizácia hlavného cintorína v Prievidzi. Obyvatelia mesta majú cintorín dostupný na internetovej stránke www.cintoriny.sk s podrobnou mapou a fotodokumentáciou.

Po pasportizácii cintorína boli hroby a hrobové miesta naprojektované do digitálnych máp, bolo zabezpečené zosnímanie hrobových miest, prepísanie údajov do elektronickej podoby a očíslovanie hrobov. Ľudia tak už teraz môžu využívať všetky služby, ktoré internetová stránka www.cintoriny.sk ponúka. Návštevníci môžu zapáliť sviečku za svojho zosnulého, alebo presne získať údaje o lokalizácii hrobu. Hlavnou výhodou elektronizácie cintorína je aj získavanie informácií o platbách, čím sa výrazne môže znížiť počet neplatičov za hrobové miesta.

Na portáli možno okrem digitálnych máp cintorínov nájsť základné údaje o hroboch a hrobových miestach, údaje o zomrelých z náhrobkov a tiež fotografie náhrobkov. Ako potvrdila Silvia Bakytová z Technických služieb mesta Prievidza „portál poskytuje svojim návštevníkom nielen moderné služby vo forme zapálenia virtuálnej sviečky a položenia virtuálnej kytice, ale aj dodatočné informácie o zaplatení nájomného za hrobové miesto.“

Zameranie hrobov

V letných mesiacoch autorizovaní technici – geodeti zamerali takmer 10 700 hrobov a 7 600 hrobových miest na prievidzských cintorínoch, čo predstavuje rozlohu približne 82 100 m2. „Cieľom tejto koncepcie bolo zistiť a presne zamerať počet hrobov, hrobových miest, ich rozdelenie a očíslovanie, zosnímať údaje z náhrobkov a v neposlednom rade vyhotoviť dôkladné digitálne vektorové mapy pohrebísk na území Prievidze,“ dodala Bakytová.

Výsledkom celej pasportizácie cintorína, t. j. priameho geodetického digitálneho zamerania polohopisu cintorína, hrobových polí, je očíslovaná digitálna a papierová účelová mapa cintorína, databázy zomrelých, databázy fotografií náhrobkov. Hlavným prínosom projektu bola práve kompletizácia údajov potrebných pre správu mestských pohrebísk, ktorú od začiatku roka 2014 vykonáva práve spoločnosť TSMPD s.r.o.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…