8. Jan 2021 9:45

Participatívny rozpočet opäť priniesol kvalitné projekty

V rámci tretieho ročníka participatívneho rozpočtu mohli Prievidžania boli opäť realizované kvalitné zámery. Pozrite si projekty ktoré pomôžu zlepšiť život v našom meste.


Obnova beach volejbalového ihriska
V mesiaci júl sa podarilo volejbalovým nadšencom revitalizovať beach volejbalové ihrisko v areáli ZŠ P.J. Šafárika, čím vznikol na území mesta nový športový priestor na aktívne trávenie voľného času.

Ulice v obrazoch II.
Projekt Ulice v obrazoch II je pokračovaním série malieb starej Prievidze na fasádach bytových domov od street art umelca Ivana Jakušovského. Autor využil finančné prostriedky na realizáciu poslednej, siedmej maľby na fasáde bytového domu na ulici Ivana Krasku, ktorej námetom bola železničná stanica.

Ľudia parku – park ľudom
Okolie jazierka v mestskom parku je obľúbeným miestom na trávenie voľného času. Z tohto dôvodu sa členovia občianskeho združenia Mladý ochranca prírody Prievidza rozhodli zamerať práve na tento priestor. Svojimi aktivitami prispeli k zlepšeniu podmienok pre hniezdenie vodného vtáctva, vymenili zábradlie nad výpusťou jazierka a zorganizovali vzdelávacie workshopy pre verejnosť.

Príroda v meste Prievidza
Zámerom Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi bolo pokračovať v úspešných projektoch Včely v meste a Vtáky v meste, ktoré jej členovia rozšírili aj o ďalšie aktivity. Finančné prostriedky v rámci tohto ročníka sa zamerali na ježkov. Realizovali informačnú kampaň s názvom Ako pomôcť ježkom. Dotáciu využili aj na osadenie vtáčích búdok vo viacerých lokalitách mesta a v jesennom období.

CD-platňa detskej skupiny Music Centrum
Oblasť kultúry a vzdelávania bola reprezentovaná detskou hudobnou tvorbou. Detský spevácky zbor Music centrum vydal v rámci projektu edukačné hudobné CD, ktoré daruje základným a umeleckým školám, centrám voľného času.

Aby človek nebol sám
Mobilný hospic sv. Lujzy vykonáva v rámci starostlivosti o chorých viacero dôležitých služieb, najmä však poskytovanie paliatívnej starostlivosti. Predkladatelia využili finančné prostriedky na pokrytie cestovných nákladov a nákup nových, zdravotných a kompenzačných pomôcok ktoré sa používajú pri liečbe onkologických chorôb ako napríklad kyslíkový koncentrátor.

Anjel pomoci starším – mladší i starší sa potrebujeme navzájom
Predkladateľ projektu, Fórum pre pomoc starším vykonáva široké spektrum aktivít v snahe zmierniť pocit odlúčenia u osamelých seniorov. Za týmto účelom zorganizovalo občianske združenie niekoľko vzdelávacích seminárov o právach seniorov a prevencii domáceho násilia. Okrem toho sa podarilo vytvoriť aj skupiny mladých ľudí, ktorí robili spoločnosť osamelým seniorom.

Horná Nitra – región našich detí
Autori projektu využili finančné prostriedky na vydanie knižnej publikácie, ktorá informuje o Prievidzi a regióne Horná Nitra. Následne túto publikáciu bezplatne darujú do všetkých základných škôl v meste.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…