31. Jul 2023 13:30

Parkovanie v centrálnej mestskej zóne


Mestské zastupiteľstvo mesta Prievidza dňa 26.6.2023 schválilo nové znenie Všeobecného záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza č. 12/2023, ktoré bude platné od 1.8.2023.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza stanovuje: a) úseky miestnych komunikácii na dočasné parkovaní motorových vozidiel v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia na zemí mesta Prievidza , b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest a za c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

V zmysle vyššie uvedeného Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prievidza vstupujú od 1.8.2023 do platnosti nasledovné zmeny:

1. Rezidentská karta obyvateľ môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v rámci centrálnej mestskej parkovacej zóny , ktorý je zároveň aj vlastníkom resp. držiteľom motorového vozidla , na ktoré žiada parkovaciu kartu vydať.

Okrem týchto dvoch podmienok musí byť splnená aj tretia podmienka, a rezidentská karta obyvateľ môže byť vydaná len obyvateľovi, ktorý zároveň nemá záväzky po splatnosti voči mestu Prievidza, resp. voči organizáciám zriadených mestom Prievidza, platí aj v prípade rezidentskej karty – podnikateľ.

2. Obyvateľ mesta Prievidza si bude môcť od 1.8.2023 požiadať o vydanie rezidentskej karty aj obyvateľ, ktorý má ako trvalý pobyt zapísané iba mesto Prievidza bez uvedenia konkrétnej adresy a býva v bytovej jednotke v Prievidzi a ktorý nemá záväzky po splatnosti voči mestu Prievidza, resp. voči organizáciám zriadených mestom Prievidza. Takýto žiadateľ predlží súhlas vlastníka bytovej jednotky, na ktorú žiada vydať rezidentskú kartu obyvateľ. Vlastník bytovej jednotky týmto stráca nárok na vydanie rezidentskej karty na predmetnú bytovú jednotku.

3. Ďalšiu novinkou je aj zavedenie rezidentskej kariet – abonent, ktorá  môže byt’ vydaná iba obyvateľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľovi), alebo podnikateľskému subjektu, subjektu verejnej správy, resp. neziskovej organizácii (nadácia, občianske združenie a pod.), ktorý nemá záväzky po splatnosti voči mestu Prievidza, resp. voči organizáciám zriadených mestom Prievidza.

4. Novinkou je aj návštevnícky paušál , ktorý je možné si aktivovať na základe online registrácie prostredníctvom web stránky www.parkovanierprevidza.sk  a ponúka obyvateľovi 20 hodín parkovania na 1 kalendárny rok bez poplatku.

5. Zmeny v úprave cenníka sú nasledovné:

Cenník parkovného

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…