20. Oct 2016 7:54

Pamiatka zosnulých - pietna spomienka

2. november 2016/ cintorín Prievidza

Vedenie mesta Prievidza za účasti poslancov a pozvaných hostí si pripomenie pamätný deň Pamiatky zosnulých pietnou spomienkou.


Obrad pri príležitosti Pamiatky zosnulých sa bude konať 2. novembra 2016 o 14.00 h na Mestskom cintoríne v Prievidzi.

Stretnutie účastníkov pietnej spomienky bude o 13.45 h pred Domom smútku. Obrad sa uskutoční pri hroboch padlých vojakov z II. svetovej vojny.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…