25. Jan 2012 6:59

Oznámenie výsledku prešetrenia petície

Oznamujeme Vám, že sme prešetrili petíciu obyvateľov mesta Prievidza, rodičov, priateľov a ďalších sympatizantov Základnej školy (ďalej len ZŠ) na Mariánskej ulici v Prievidzi, ktorej predmetom je žiadosť o zachovanie ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi.

celý dokument v Pdf : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…