22. Jan 2015 9:16

Oznámenie o zápise detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2015/2016

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v termíne od 23. 02. 2015 do 27. 02. 2015 v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v priestoroch jednotlivých materských škôl :

MŠ Ul. P. Dobšinského 746/5
MŠ Cesta V. Clementisa 251/12
MŠ Malonecpalská ul. 206/37
MŠ Nábrežie sv. Cyrila 306/28
MŠ Športová ul. 134/34
MŠ Ul. P. Benického 154/1
MŠ Ul. D. Krmana 334/6
MŠ Ul. J. Matušku 759/1
MŠ Ul. M. Gorkého 223/2
MŠ Ul. M. Mišíka 398/15
MŠ Ul. A. Mišúta 731/2

Pri zápise rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
– písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy (tlačivo poskytne riaditeľstvo materskej školy),
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
– občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.

Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je možné zapísať do Materskej školy Cesta V. Clementisa, Prievidza. V tomto prípade rodič/ zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj písomné vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti :
– ktoré dovŕšili piaty rok veku,
– s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
– s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
.

Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom riaditeľstvá materských škôl.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.