23. Sep 2019 12:51

Oznámenie o začatí územného konania

Stavba : „11671-Prievidza-Osada Púšť-Rozšírenie NNK“ -líniová stavba Miesto: k.ú. Prievidza na pozemkoch parc. č. KN-E: 1727/3, 1727/2, 1721/2- všetky mimo zastavaného územia obce, parc.č. KN-C: 7902, 7903, 7905/1, 7905/2, 7905/3, 7905/4, 7906/1, 7927/10, 7927/63, 7927/61- všetky mimo zastavaného územia obce. Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.