2. Apr 2019 13:27

Oznámenie o začatí územného konania - Brose - Fáza III

Administratívna a výrobná hala – Fáza III, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I“ v kat. území Prievidza, parc. č. KN – C 8114/1, 8114/101, 8114/180, 8114/273, vo vlastníctve Brose Prievidza, spol. s r.o, Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 48046434, a rozhodnutia o využití územia, na I0 - 101 Hrubé terénne úpravy - fáza III.

celý dokument:

rozhodnutie:

príloha:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…