7. Jun 2019 7:10

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy v bytovej jednotke

Stavba : Stavebné úpravy v bytovej jednotke Miesto: k.ú. Prievidza, byt.dom s.č. 30861 na p.č. 5071/1, vchod č. 7 Stavebník: Gabriela Lenghartová, Ulica A. Žarnova 861/7, Prievidza

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…