9. Sep 2019 12:18

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu, bytový dom ul. Šulekova

Oznámenie o začatí stavebného konania Stavba : Stavebné úpravy bytu, bytový dom ul. Šulekova 865/3, byt č.15 Miesto: k.ú. Prievidza, 5067/2 Stavebník: Zuzana Humajová, Šulekova 865/3, Prievidza

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…