8. Aug 2019 11:25

Oznámenie o začatí stavebného konania - prístavba výrobnej haly

Stavebník Karton SK, s. r. o., Sebedražie 291, 972 05 v zastúpení AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza (ďalej len „stavebník“) podal u tunajšieho stavebného úradu dňa 22.07.2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY, PRIEVIDZA“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. C KN č. 3499/189.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…