4. Oct 2019 9:10

Oznámenie o začatí stavebného konania - polyfunkčný objekt Necpaly

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebník Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01 Banská Bystrica podala u tunajšieho úradu dňa 02. 10. 2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „POLYFUNKČNÝ OBJEKT “ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 6335 - stavba, C KN parc. č. 6335, 6652/201, 6652/1, 5510/3, 6341/1 a E NK parc. číslo: 1-344/15, 1-164 (časť C KN parc. č. 5510/1) - prípojky sietí technického vybavenia územia.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…