23. Sep 2019 11:41

Oznámenie o začatí stavebného konania: novostavba RD

Stavebník Ing. Miroslav Krajňák a Ing. Lenka Krajňáková, Kúpeľná 434/1, 972 01 Bojnice podali u tunajšieho úradu dňa 04. 09. 2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, Prievidza“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 7980/1 – stavba, 7980/1, 7980/4, 7978/4, 7956/1 – prípojky inž. sietí.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.