29. Mar 2019 12:52

Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba hosťovského domu

Stavebníci Mário Ledecký a Viera Obuchowiczová, bytom Garbiarska 247/27, Prievidza v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, Bojnice, podali dňa 07.03.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba hosťovského domu“, na pozemkoch parc.č. CKN 526/3, 527/4, 527/34, 527/35, 528/118, 788/5 v katastrálnom území Prievidza

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.