19. Dec 2012 12:42

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - NOVÝ DOMOV n.o., Energetikov 1

Stavebník NOVÝ DOMOV n.o., Energetikov 1, 971 01 Prievidza, podal dňa 12.12.2012 na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Centrum rannej starostlivosti“ v k. ú. Prievidza, na parc. č. 5362/1 – stavba, 5362/1, 5362/14, 5362/15, 3038 – prípojky na inžinierske siete. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…