25. Jan 2012 14:43

Oznámenie o začatí konania - Žiadateľ Alfa Trading Jaroslav Štrbík

O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadateľ Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“)podal 22.12. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie reklamného zariadenia na pozemku v k. ú. Prievidza, na Pribinovom námestí na parc. č. 5172/28.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…