25. Jan 2012 14:43

Oznámenie o začatí konania - Žiadateľ Alfa Trading Jaroslav Štrbík

O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadateľ Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“)podal 22.12. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie reklamného zariadenia na pozemku v k. ú. Prievidza, na Pribinovom námestí na parc. č. 5172/28.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…