17. Jan 2012 7:17

Oznámenie o začatí konania – Spoločenstvo vlastníkov bytov Mojmír

O Z N Á M E N I E o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením. Žiadatelia Spoločenstvo vlastníkov bytov „ Mojmír “, Prievidza podali dňa 22.11.2011 (po výzve na doplnenie a doplnení 22.12.2011 a 13.01.2012) na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby Zateplenie obvodového plášťa byt. domu na ul. Mojmírová 2-8, Prievidza v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 5352/2, s.č. 40196 pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby – do 31.12.2014.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…