17. Jan 2012 7:17

Oznámenie o začatí konania – Spoločenstvo vlastníkov bytov Mojmír

O Z N Á M E N I E o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením. Žiadatelia Spoločenstvo vlastníkov bytov „ Mojmír “, Prievidza podali dňa 22.11.2011 (po výzve na doplnenie a doplnení 22.12.2011 a 13.01.2012) na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby Zateplenie obvodového plášťa byt. domu na ul. Mojmírová 2-8, Prievidza v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 5352/2, s.č. 40196 pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby – do 31.12.2014.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…