17. Jan 2012 7:17

Oznámenie o začatí konania – Spoločenstvo vlastníkov bytov Mojmír

O Z N Á M E N I E o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením. Žiadatelia Spoločenstvo vlastníkov bytov „ Mojmír “, Prievidza podali dňa 22.11.2011 (po výzve na doplnenie a doplnení 22.12.2011 a 13.01.2012) na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby Zateplenie obvodového plášťa byt. domu na ul. Mojmírová 2-8, Prievidza v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 5352/2, s.č. 40196 pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby – do 31.12.2014.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.