19. Oct 2011 14:27

Oznámenie o začatí konania o povolení reklamného zariadenia

Oznámenie o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…