17. Sep 2012 13:20

Oznámenie o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, Gazdovská 10/6 Prievidza

Žiadateľ Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza podal dňa 23. 08. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie reklamného zariadenia na časti fasády bytového domu na Rastislavovej ulici, súp. č. 10413, na parc. č. 2093, k. ú. Prievidza.

Celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.