22. Feb 2019 12:05

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Reklamná stavba zrealizovaná na pozemku pri štátnej ceste I/9 - E 572, smer od Handlovej popri záhradkárskej osade v smere do Prievidze, v katastrálnom území Prievidza. Pozemok parc. č. 3594/17, k. ú. Prievidza, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 8253 vo vlastníctve Mgr. Peter Tomášik, ul. Vinohradnícka 643/47, 971 01 Prievidza je vedený ako orná pôda o výmere 47 m

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…