2. Dec 2011 8:39

Oznámenie o začatí konania - Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM

O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…