10. Jan 2019 8:53

Oznámenie o začatí doplňujúceho konania o dodatočnom povolení stavby - Vytvorenie technického otvoru v oplotení

Doplňujúce konanie o dodatočnom povolení stavby Vytvorenie technického otvoru v oplotení, stavebníka SMMPD, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, na pozemku parc. č. CKN 2213/1, v katastrálnom území Prievidza, a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.