10. Jan 2019 8:53

Oznámenie o začatí doplňujúceho konania o dodatočnom povolení stavby - Vytvorenie technického otvoru v oplotení

Doplňujúce konanie o dodatočnom povolení stavby Vytvorenie technického otvoru v oplotení, stavebníka SMMPD, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, na pozemku parc. č. CKN 2213/1, v katastrálnom území Prievidza, a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…