21. Nov 2012 11:35

Oznámenie o štrajku

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ oznamuje verejnosti, že zamestnanci škôl a školských zariadení dňa 26.11.2012 v čase od 6.00 hod. vstúpia do neobmedzeného štrajku vyhláseného OZ PŠaV.

Presné informácie o prevádzke škôl a školských zariadení ako aj o dĺžke trvania štrajku budú priebežne zverejňované na webových sídlach a budovách škôl a školských zariadení.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…