30. Nov 2018 11:39

Oznámenie o nastúpení náhradníka

Mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi vo volebnom obvode č.4 zanikol vzdaním sa Vladimíra Revického poslaneckého mandátu. V súlade s ust.§ 192 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č. 4 – Mgr. Viera Dušičková.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…