25. Jul 2011 7:44

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie

Na základe vyhodnotenia stanovísk k zámeru „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Prievidza“ v k. ú. Prievidza a po zvážení charakteru, rozsahu a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) došlo k záveru, že údaje uvedené v zámere sú postačujúce, a preto v spolupráci s rezortnými orgánmi a povoľujúcimi orgánmi určilo, podľa § 32 zákona, že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…