25. Jul 2011 7:44

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie

Na základe vyhodnotenia stanovísk k zámeru „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Prievidza“ v k. ú. Prievidza a po zvážení charakteru, rozsahu a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) došlo k záveru, že údaje uvedené v zámere sú postačujúce, a preto v spolupráci s rezortnými orgánmi a povoľujúcimi orgánmi určilo, podľa § 32 zákona, že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…