25. Jul 2011 7:44

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie

Na základe vyhodnotenia stanovísk k zámeru „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Prievidza“ v k. ú. Prievidza a po zvážení charakteru, rozsahu a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) došlo k záveru, že údaje uvedené v zámere sú postačujúce, a preto v spolupráci s rezortnými orgánmi a povoľujúcimi orgánmi určilo, podľa § 32 zákona, že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.