25. Jul 2011 7:44

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie

Na základe vyhodnotenia stanovísk k zámeru „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Prievidza“ v k. ú. Prievidza a po zvážení charakteru, rozsahu a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) došlo k záveru, že údaje uvedené v zámere sú postačujúce, a preto v spolupráci s rezortnými orgánmi a povoľujúcimi orgánmi určilo, podľa § 32 zákona, že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…