25. Aug 2017 6:28

Oznámenie elektronickej adresy - voľby do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa na účel doručenia oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 4.11.2017 na účel doručenia oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prievidza:
primator@prievidza.sk a lenka.panisova@prievidza.sk.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…