22. Apr 2014 5:42

Oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Navrhovatel' Slovak Telekom, a.s., Bratislava zast. ZYRY - Tern, s.r.c, Lieskovská cesta 4121, Zvolen podal dňa 18.03.2014 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia umiestneni stavby 9 F F2BTS PD PIE Dlhá ul. 374 46 Piesky v kat. uzemi Prievidza na pozemkoch parc. č. 1859/1, 1844

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.