19. Dec 2011 11:33

Oznam pre prijímateľov sociálnych služieb poskytovaných mestom Prievidza

Oznampre prijímateľov sociálnych služieb poskytovaných mestom Prievidza.

Oznamujeme všetkým občanov, ktorým je mestom Prievidza poskytovaná sociálna služba – opatrovateľská služba, prepravná služba) aby na základe valorizácie dôchodkov od 1.1.2012 do ôsmich dní od prevzatia rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie v Bratislave predložili kópiu tohto rozhodnutia na Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie, Hviezdoslavova č. 3, budova Priemstavu, počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok) referentom sociálnej služby.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.