5. Feb 2021 9:34

Oznam o zatvorení škôl a školských zariadení

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje že:

1. dňa 08.02.2021 uzatvára prevádzky všetkých materských škôl a zberného školského klubu v CVČ z dôvodu personálneho zabezpečenia po víkendovom testovaní občanov na ochorenie COVID-19.

Od 09.02.2021 budú uvedené školy a školské zariadenie otvorené v závislosti od personálnych možností.

2. od 08.02.2021 žiaci ZŠ a ZUŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní na základe Opatrenia č.3.1 Krízového štábu Okresného úradu Prievidza zo dňa 04.02.2021 a stanoviska RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…