24. Sep 2023 10:05

Oznam o zatvorení pokladne


Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude v období od 27. septembra 2023 do 13. októbra 2023 v čase obedňajšej prestávky od 12:00 hod do 12:45 hod zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…