4. Mar 2016 11:04

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznamujeme, že v stredu 9. marca 2016 v čase od 6.30 do 18.30 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny.

Dodávka elektrickej energie bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..
K odstávke elektrickej energie dôjde v časti Necpaly na Hornonitrianskej ceste v nasledujúcich odberných miestach:

Číslo odberného miesta Časť obce Ulica Popisné číslo domu
4501166 Necpaly Hornonitrianska cesta 0
6020281 Necpaly Hornonitrianska cesta 19
6020282 Necpaly Hornonitrianska cesta 19
6020284 Necpaly Hornonitrianska cesta 19

Nakoľko dôjde k obmedzeniu elektriny do vášho odberného miesta, odporúčame vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s platnou legislatívou.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…