9. Nov 2022 14:15

Oznam o deratizácii

Oznamujem vám že v dňoch 09.11.2022 až 30.11.2022, začnú deratizačné spoločnosti vykonávať preventívnu deratizáciu kanalizačnej sústavy v správe Stredoslovenskej Vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. v nasledujúcich obciach: Prievidza, Bojnice, Kanianka, Pravenec, Nováky, Lehota pod Vtáčnikom, Handlová, Opatovce nad Nitrou, Kocurany.

Deratizačná látka: GARDEN TOP BB, RATIMOR. PARAFÍNOVÉ A VOSKOVÉ BLOKY 20g/100g

Deratizačné práce budú prebiehať v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…