19. Aug 2011 5:06

Oslavy SNP

Mesto Prievidza organizuje pietny akt kladenia vencov a kytíc k Pomníku padlým v SNP pri príležitosti 67. výročia Slovenského národného povstania, ktorý sa uskutoční 26. augusta 2011 o 14.00 h na Námestí slobody. Účastníci spomienkovej slávnosti sa stretnú o 13.45 pred budovou Mestského domu.

Súčasťou osláv bude aj štart III. etapy 40. ročníka Štafetového behu vďaky, mieru a svornosti Devín – Nitra – Banská Bystrica v nedeľu 28. augusta 2011 o 9.00 h na Námestí slobody. Záujemcovia o účasť sa prihlásia v deň konania pred Mestským domom na Námestí slobody č. 6, kde prebehne aj slávnostný zápis do kroniky a pripojenie miestnych bežcov.

plagát k podujatiu vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…