4. Apr 2023 10:15

Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo Rozhodnutie č. 5240/2023-11.1.2, 20781/2023 zo dňa 31. 03. 2023 v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým určilo, že zámer navrhovanej činnosti „Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce“ bude na nahliadnutie v obciach určených v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia.  

Na nahliadnutie: obec Ľudovítová, obec Preseľany, obec Chrabrany, obec Nemčice, mesto Topoľčany, obec Krušovce, obec Chynorany, mesto Partizánske, obec Veľké Uherce, obec Oslany, obec Zemianske Kostoľany, mesto Nováky, obec Opatovce nad Nitrou, obec Brodzany, mesto Prievidza. 

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…