4. Apr 2023 10:15

Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo Rozhodnutie č. 5240/2023-11.1.2, 20781/2023 zo dňa 31. 03. 2023 v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým určilo, že zámer navrhovanej činnosti „Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce“ bude na nahliadnutie v obciach určených v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia.  

Na nahliadnutie: obec Ľudovítová, obec Preseľany, obec Chrabrany, obec Nemčice, mesto Topoľčany, obec Krušovce, obec Chynorany, mesto Partizánske, obec Veľké Uherce, obec Oslany, obec Zemianske Kostoľany, mesto Nováky, obec Opatovce nad Nitrou, obec Brodzany, mesto Prievidza. 

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…