11. Sep 2015 5:24

Opravy vodovodných potrubí

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v týchto dňoch ukončila v meste Prievidza väčšiu plánovanú opravu verejného vodovodu na ul. K. Novackého (oproti cintorínu). Dôvodom vykonania predmetnej opravy bola poruchovosť verejného vodovodu.

V úseku kde dochádza k rekonštrukcii verejného vodovodu boli v roku 2014 dve havárie s potrebou následného asfaltovania povrchu komunikácie. Opravy boli nákladné z dôvodu situovania potrubia v ceste, pretože potrubie križuje cestu v úseku 80 m.

Súčasná realizácia opravy vodovodu bola vykonaná v dôsledku porúch na vodovodnom potrubí DN 300, OC. Toto potrubie bolo v minulosti prívodným potrubím do centrálnej časti Prievidze a do Bojníc. V súčasnosti toto potrubie zabezpečuje prívod vody do IBV v druhom tlakovom pásme. Opravu vodovodného potrubia DN 300 OC v dĺžke 87 m, zabezpečovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť vťahovaním potrubia HDPE DN 160 do pôvodného potrubia DN 300.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.