17. Sep 2014 12:25

Mesto Prievidza opraví 19 miestnych komunikácií

Plán obnovy ciest a chodníkov na roky 2013-2016 pokračuje obnovou ciest aj v roku 2014. Po minuloročných opravách súvislých asfaltových povrchov ciest sa v ďalšom období dočká rovnakých opráv až 19 cestných komunikácií.

Rekonštrukcie ciest
Cesty budú opravované v súvislom povrchu výmenou asfaltovej zmesi. Rekonštrukcie sa dočká celkovo 19 cestných komunikácií.

Úspora takmer milión eur
Predpokladaná hodnota zákazky bola naplánovaná vo výške 2 250 000,00 €. Súťažné podklady si prevzalo 10 záujemcov. V lehote na predkladanie ponúk predložilo ponuku 6 uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bola zmluva podpísaná s úspešným uchádzačom: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, ktorý stanovil celkovú sumu diela vo výške 1 258 795,46 € s DPH. Mesto tak ušetrí vďaka verejnému obstarávaniu oproti plánovanej sume takmer 1 mil. eur.

V troch etapách
„Keďže ide o opravu ciest väčšieho rozsahu, celkovo bude opravených až 19 cestných komunikácií, musia, byť tieto práce realizované po etapách. V týchto dňoch začína prvá etapa opráv na Ul. Ľ. Ondrejova, Trhovej ul. a ďalších,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Opravy ciest budú realizované celkovo v troch etapách a na cestách môžu vzniknúť dopravné obmedzenia i časové oneskorenia v linkách MHD.

Oprava pozostáva s odfrézovania porušených povrchových vrstiev do hrúbky 100 mm. Následne sú na opravovaných komunikáciách prispôsobené výšky uličných vpustov. Ak sú v trase zastávky MHD, ich rekonštrukcia pozostáva s nahradenia asfaltového pruhu zastávky za betónový vrátane podkladových vrstiev.

V prvej etape, ktorá začala v týchto dňoch, budú opravené miestne komunikácie na Trhovej ulici, Veľkonecpalskej ulici, Ceste Vl. Clementisa, Ulici Ľ Ondrejova a na Nábreží sv. Cyrila.

V rámci troch etáp sa dočkajú rekonštrukcie aj miestne komunikácie na týchto uliciach: T. Vansovej, A. Škarvana, Veľkonecpalská, Poľná, Duklianska, A. Sladkoviča, A. Rudnaya, M. Rázusa, A Bednára, J. Palárika, Na karasiny, Strmá, Uhlištná, Na lánoch a Družstevná.

Výzva na rešpektovanie dopravného značenia

Mesto Prievidza žiada obyvateľov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a oznámení o prácach v lokalitách, kde sa vykonáva obnova súvislých asfaltových povrchov miestnych komunikácií.

V týchto dňoch bolo z dôvodu opravy miestnych komunikácií osadené prenosné dopravné značenie a oznámenia o prácach na viacerých sídliskových miestnych komunikáciách. Zhotoviteľ upozorňuje, že mnohí vodiči dopravné značenie nerešpektujú, čím komplikujú realizáciu prípravných prác. Takáto situácia je napríklad na Ulici M. Rázusa, kde vodiči nerešpektujú osadené dopravné značky.

V záujme bezproblémovej a plynulej realizácie opráv mesto Prievidza vyzýva obyvateľov aj touto formou k rešpektovaniu osadeného značenia a súčinnosti pri realizácii opráv. Vopred ďakujeme za ústretovosť a ohľaduplnosť!

Práce sú realizované aj na Nábreží sv. Cyrila pri bytových domoch. Obzvlášť v tejto lokalite mesto Prievidza žiada obyvateľov o trpezlivosť a spoluprácu. Pracovať sa bude aj na parkovacích plochách, nie len na komunikáciách, preto bude nutné preparkovať vozidlá.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…