4. Mar 2024 14:02

Opatrenia v MHD priniesli vyššiu obsadenosť spojov i zvýšené tržby

Výrazné zmeny v optimalizácii cestovných poriadkov, zmene tarify i zmeny v ceny komodít oproti predpokladanému rozpočtu priniesli mestu úsporu v MHD vo výške viac ako 930 tis. eur.

Referent dopravy mestského úradu Ing. Michalík priblížil, že na preplatku sa podieľalo viacero druhov opatrení, pričom najdôležitejším bola optimalizácia cestovných poriadkov, v rámci ktorej mesto ušetrilo 167 tisíc tarifných kilometrov. Rovnako sa  zefektívnila prevádzka prístavných a odstavných jázd, čím sa ušetrilo ďalších 53 tisíc km, čo predstavuje v sume cca. 45 000 eur.

„Aj keď mesto zaviedlo v minulom roku novú tarifu, ktorá výraznejšie upravila cenu lístkov, ktorá sa nemenila 12 rokov, šetriť sme začali v prvom rade od seba,“ dodal Michalík. Mesto preplatok už zahrnulo do pripraveného rozpočtu na rok 2024 a podľa vyjadrenia vedenia SAD Prievidza sa v tomto roku s tak výrazným preplatkom nepočíta. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko uviedol, že preplatok v takejto výške ešte firma nezaznamenala. „Je pravdou, že došlo k veľkým zmenám, optimalizácii dopravy, výraznej zmene tarify i ceny pohonných hmôt boli iné, keď sa robil predpoklad rozpočtu, ako je tomu teraz,“ podotkol Danko a doplnil, „dnes nevieme povedať, aké budú náklady na plyn a naftu. Pokiaľ budú na terajších hodnotách, vieme si nastaviť čísla tak, aby boli už primerané.“

„MHD v minulom roku využilo takmer 2,5 mil. cestujúcich. Aj keď obsadenosť spoja máme vďaka optimalizácii liniek najlepšiu za posledných šesť rokov, počtom  cestujúcich, stále nedosahujeme čísla s predcovidového obdobia. Je teda zrejmé, že len samotnou úpravou tarify, by sme takúto úsporu nikdy nedosiahli,“ doplnila hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.

Radikálnejšie zmeny cestovných poriadkov momentálne mesto neplánuje, na pravidelnej báze však vyhodnocuje súčasné spoje a prípadne upravuje odchody spojov, aby boli naviazané na prímestskú dopravu alebo vlaky, čím sa snaží vyhovieť čo najširšej skupine obyvateľov. Mesto sa snaží vyjsť v ústrety i zamestnávateľom. Príkladom je spoj č. 83, ktorý bol zavedený do priemyselného parku a je momentálne najefektívnejšou linkou.

V minulom roku mesto zaviedlo i zvýhodnené časové cestovné lístky. Po desiatich mesiacoch od zavedenia ich využíva 9% cestujúcich, pričom najväčší záujem je o mesačné a trojmesačné lístky.

„Mesto v minulom roku pripravilo dve kampane na zatraktívnenie časových cestovných lístkov v podobe zavádzajúcej zľavy a jesennej súťaže o tri ročné lístky v rámci týždňa mobility a radi by sme v podobných motivačných aktivitách pokračovali aj v tomto roku,“ vyjadrila sa Krajčiová.

Mesto v rámci zatraktívnenie MHD realizovalo aj ďalšie aktivity ako je napríklad obľúbený vianočný autobus, či dopravu zdarma na jesenný banícky jarmok.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…