16. Mar 2020 6:49

Opatrenia na bezpečné cestovanie vo verejnej doprave

Spoločnosť SAD Prievidza, poskytovateľ verejnej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, prijala od minulého týždňa preventívne opatrenia, aby čo najefektívnejšie zamedzila šíreniu akýchkoľvek vírusov v prostriedkoch verejnej dopravy vzhľadom na vzniknutú situáciu.

SAD Prievidza dodržuje pokyny hlavného hygienika a krízového štábu, zintenzívnila sa dezinfekcia vo všetkých prostriedkoch verejnej dopravy. Spoločnosť sa prispôsobuje situácii a koná v súlade s rozhodnutiami a požiadavkami TSK a vyhláseniami vlády.
SAD Prievidza v rámci zachovania bezpečnosti cestovania začala robiť preventívne opatrenia častejšou dezinfekciou prostriedkov verejnej dopravy už minulý týždeň. Neustále zásobuje vodičov autobusov dezinfekčnými prostriedkami, ktorí nimi čistia svoje pracoviská, madlá a tlačidlá počas prestojov.


SAD Prievidza na základe informácií od Ministerstva zdravotníctva SR oboznámila všetkých zamestnancov aj vodičov SAD Prievidza, aby dodržiavali zásady osobnej hygieny. SAD Prievidza rozhodne vzniknutú situáciu nepodceňuje, a pristupuje k nej s rešpektom. Dodržiava všetky oficiálne nariadenia, nakoľko má záujem, aby ich cestujúci boli v bezpečí. O ďalších krokoch, ktoré má SAD Prievidza v pláne, bude verejnosť informovať v krátkom čase.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…