2. Mar 2012 10:54

OOCR Región horná Nitra - BOJNICE je zaregistrovaná

Na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bola 01. marca 2012 zaregistrovaná nová Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE.

V zasadačke Mestského úradu v Bojniciach sa 23. februára 2012 konalo ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktorom sa zišli zakladatelia novej oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne hornej Nitry. Zakladajúcimi členmi v zmysle § 14 zákona 91/2010 Z. z. sú mestá Prievidza a Bojnice, obce Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitrou, Koš, Šútovce, Kľačno, Sebedražie a podnikateľské subjekty AGAMA PLUS spol. s.r.o., RCS, spol. s.r.o., Ing. Michal Lekýr DIVEK, JUKO CK, spol. s r.o., SPORT HOTELING, spol. s r.o., Belassi s.r.o. a nepodnikajúce fyzické osoby PaedDr. Sylvia Maliariková a Jozef Tomík.


Na ustanovujúcom valnom zhromaždení podpísali zakladatelia zakladateľskú zmluvu a schválili všetky základné dokumenty organizácie ako sú Stanovy, volebný poriadok, rokovací poriadok, výšku členských príspevkov na rok 2012, plán aktivít na rok 2012 a rozpočet na rok 2012. Súčasne si zvolili orgány organizácie:
1. predstavenstvo, predsedom sa stal Ing. Zdenko Priehoda, zástupca primátora mesta Bojnice. Do predstavenstva boli ďalej zvolení: Ing. Peter Juríček za obec Sebedražie, Ing. Lýdia Ondrejková za mesto Prievidza, Ing. Jozef Vrábel za obec Kľačno, Ing. Jana Hronská za komoru č. 1, Ing. Zdena Balážová za komoru č. 2, Ing. Martin Benko za komoru č. 3, PaedDr. Sylvia Maliariková za komoru č. 4.
2. dozornú radu Mgr. Petra Dzuríková AGAMA PLUS spol. s.r.o., predseda, Oľga Michajlovna Kotianová RCS, spol. s.r.o., Helena Dadíková mesto Prievidza, František Schnierer mesto Bojnice.
Dočasným výkonným riaditeľom do vyhlásenia výsledkov riadneho výberového konania sa stal Jozef Tomík.
V prvom roku činnosti je zámerom organizácie aktualizácia dokumentu Stratégia rozvoja cestovného ruchu na hornej Nitre na základe analýzy súčasného stavu z hľadiska domáceho i zahraničného turizmu so zameraním na uspokojenie potrieb návštevníkov ako aj vytvorenie podkladu pre tvorbu nových kvalitných regionálnych produktov cestovného ruchu na hornej Nitre.

Ďalšími zámermi sú vytvoriť profesionálnu webovú stránku s aktuálnymi informáciami a zjednodušenou obojstrannou komunikáciou destinácia – návštevník, iniciovať inštaláciu dopravného značenia Prievidza, Bojnice z hlavných komunikácií smer Trenčín, Nitra, Žiar nad Hronom, Bojnice, Martin pre zviditeľnenie destinácie HORNÁ NITRA.


Ďalšou aktivitou bude zabezpečiť delimitáciu činností Regionálneho združenia cestovného ruchu horná Nitra do oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA- BOJNICE vrátane materiálno-technického zabezpečenia a transferu finančných prostriedkov. Členovia súčasného Regionálneho združenia cestovného ruchu horná Nitra sa môžu registrovať v novej oblastnej organizácii cestovného ruchu.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…