30. Apr 2021 7:56

Onedlho začne zber kuchynského odpadu

Prievidza sa pripravuje na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, tzv. BRKO. Každá domácnosť dostane na tento druh odpadu biodegradovateľné vrecká. Na stanovištiach zberu komunálneho odpadu pribudnú nádoby na kuchynský odpad. Radnica plánuje spustiť aj informačnú kampaň prostredníctvom letákov.

Mesto Prievidza od roku 2021 zavádza zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Táto povinnosť vyplynula zo zákona o odpadoch. V týchto dňoch budú do každej domácnosti doručené biodegradovateľné vrecká, do ktorých môžu ľudia vhadzovať kuchynský odpad.

Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

– zvyšky ovocia a zeleniny
– pečivo a cestoviny
– škrupiny z vajec
– kávová usadenina, čajové vrecká alebo sypaný čaj
– zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok
– mäsové a mliečne výrobky
– potraviny po dátume spotreby (bez obalov)
– menšie kosti (kuracie, rybie)
– zvyšky izbových rastlín či kytíc

Do vrecúšok nepatrí:
– jedlé oleje
– zvyšky jedla v obaloch
– tekuté potraviny (mlieko, polievky…)
– iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy, VKM, papier…)
Na kuchynský odpad nie sú vhodné obyčajné plastové vrecká či tašky, len biodegradovateľné kompostovateľné vrecúška s certifikátom.

Kde vyhodíte vrecúška s bioodpadom?
Na stojiskách kontajnerov v zastavanej hromadnej bytovej výstavbe budú rozmiestnené hnedé 140l nádoby, do ktorých treba vyhadzovať biodegradovateľné vrecúška s kuchynským odpadom. Pri rodinných domoch do hnedých 120l nádob. Vrecúško s bioodpadom následne poputuje do zariadenia na spracovanie odpadov.

Ako často bude mesto nádoby na biologicky rozložiteľný odpad vyvážať?
Frekvencia vývozu nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je stanovená v zmysle legislatívy o odpadoch. V rodinných domoch bude biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad, tzv. „zeleným“, s frekvenciou vývozu 1x týždenne. Pri hromadnej bytovej výstavbe budú hnedé nádoby vyvážané 2x týždenne.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…