21. Jun 2012 7:10

Olympiáda na poštových známkach

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v roku 2012, roku konania XXX. Letných olympijských hier a XIV. Paralympijských letných hier v Londýne pripravila od 28. júna do 24. septembra 2012 výstavné podujatie prezentujúce širokej návštevníckej verejnosti letné olympiády, športy a športovcov v rokoch novovekých svetových olympiád.

Spojenie olympijských myšlienok, prezentácia športovcov a krajín v spojení s poštovými známkami je jedinečná príležitosť kooperácie viacerých subjektov, pretože pripravovaná výstava spojí Slovenský olympijský výbor, Slovenskú poštu, a.s., HNM v Prievidzi a súkromného zberateľa.

V roku 2012 po dohode so súkromným zberateľom vybralo HNM v Prievidzi z jeho bohatej zbierky poštových známok, známky so športovou tematikou a to práve v roku olympijskom. Predstavenie viac ako tisíc poštových známok, aršíkov, poštových obálok a obálok prvého dňa vydania (FDC), určite osloví širokú návštevnícku verejnosť, nielen priaznivcov športu a filatelie. Organizovanie tohto jedinečného a originálneho podujatia bude nielen pre všetky zúčastnené inštitúcie, ale obzvlášť pre SOV príležitosťou na prezentáciu jednak slovenského olympionizmu a olympijských myšlienok.

Ústredným motívom výstavy poštových známok pod názvom Olympiáda na poštových známkach sa stane spojenie športu a filatelie. Pri príležitosti konania Letných olympijských hier ako aj Letných paralympijských hier pripravila do tlače Slovenská pošta, a.s. prostredníctvom Poštovej filatelistickej služby (POFIS) dve nové poštové známky s olympijským motívom. Prvou je známka Olympijské hry Londýn 2012 v nominálnej hodnote 0,90 € autora akad. maliara Igora Piačka. Druhou je poštová známka pod názvom Paralympijské hry Londýn 2012 v nominálnej hodnote 0,90 € autora akad. maliara Petra Uchnára. Olympijské dianie sa stane súčasne aj ústredným motívom obálky prvého dňa vydania. Aby sa celý svet oboznámil s konaním tejto výnimočnej udalosti budú v tento deň všetky poštové zásielky odoslané z pošty Prievidza opečiatkované príležitostnou poštovou pečiatkou s motívom olympionizmu autora akad. maliara Rudolfa Cigánika.

Výstavné podujatie prezentujúce poštové známky s olympijskou tematikou budú dopĺňať propagačné predmety prezentujúce Slovenský olympijský výbor, jeho činnosť, zameranie a prácu vykonávanú v prospech šírenia myšlienok olympionizmu, športu a myšlienky Fair play!, a to v čase práve prebiehajúcich hier XXX. LOH Londýn 2012 a XIV. Paralympijské hry Londýn 2012. Doplnením výstavného podujatia, okrem poštových známok zo súkromnej zbierky p. Michala Hertlika, budú mať čestné miesto dve nové emisie poštových známok vydané pri príležitosti práve konaných olympiád.

Pripravené výstavné podujatie osloví určite nielen odbornú športovú a filatelistickú verejnosť, ale celé podujatie sa stane dôkazom, že myšlienka olympionizmu, športového ducha v spojení s poštovými známkami a novou emisiou vydaných známok na Slovensku, doplnená príležitostnou poštovou pečiatkou bude na verejnosti dlho rezonovať. Výstava osloví svojím zberateľským záujmom poštových odborníkov a zberateľov nielen na Slovensku ale aj vo svete a spoločne pripravená výstava sa zapíše aj do dejín slovenského olympionizmu a bude u širokej návštevníckej verejnosti dlho rezonovať.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi (Košovská cesta 9) je otvorené pre návštevnícku verejnosť v pracovných dňoch od 8,00 – 17, 00 hodiny a v nedeľu od 13,00 do 17,00. Výstava Olympiáda na poštových známkach potrvá do 24. septembra 2012.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…